Kerja Kursus Projek

SOALAN PROJEK BMM3105.docx (57,1 kB)

 

 

Isi kandungan Projek

1. Pendahuluan

2. Prinsip-prinsip reka bentuk pembangunan laman web berasaskan Model ASSURE

- kaitkan dengan laman web bahasa Melayu yang kamu akan bina

- cetak laman web pembelajaran bahasa Melayu yang telah kamu bina

3. Prinsip-prinsip reka bentuk perisian multimedia berasaskan Model Adegan Pembelajaran Gagne

- kaitkan dengan perisian multimedia bahasa Melayu yang akan dibina

- cetak dan sertakan dalam cd perisian mulltimedia yang telah dibina

4. Penutup

5. Refleksi

6. Bibliografi

6. Lampiran - cetak laman web induk yang telah dibina