Tajuk 14

Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu

  • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
  • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
  • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat

Amali 1:

1. Cari maklumat tentang cakera padat

    a. Definisi

    b. Jenis-jenis

    c. Cara penyimpanan maklumat

    d. Kebaikan dan kelemahan

    e. Perbezaan CD dan DVD

   

_____________________________________________________________________________________________

Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu

Amali 2:

a. Ciri-ciri perisian yang baik untuk digunakan dalam p&p bahasa Melayu

b. Buat penelitian terhadap CD yang telah anda beli untuk melihat sama ada mempunyai ciri-ciri perisian yang baik

_____________________________________________________________________________________________

Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu

Amali :

a. Berdasarkan CD pembelajaran  yang telah anda beli, bina RPH  untuk menggunakannya dalam p&p