Tajuk 6

Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 Struktur Linear
 Struktur Rangkaian

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 

 1. Struktur Linear 

 

 

2. Struktur Hierarki

 

3. Struktur Rangkaian

 

3. Struktur Komposit

 

Tugasan amali:

A. Cari maklumat tentang perkara-perkara berikut: 

1. Struktur Hierarki

2. Struktur Komposit

3. Struktur Linear

4. Struktur Rangkaian

 

B. Setelah anda memahami struktur penyusunan di atas, rancang dan bina penyusunan bahan pengajaran Bahasa Melayu menggunakan struktur penyusunan tersebut.