Tajuk  8

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian

  • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
  • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.

A. Latihan amali 1

a. Rancangkan satu RPH bahasa Melayu sekolah rendah dengan menggunakan teknologi atas talian seperti:

    i. E-mel

    ii. instant messaging

    iii. internet browser

    iv. blog

    v. forum

    vi. video conference

    vii. facebook

 

B. Latihan amali 2.

a. Anda dikehendaki membuat simulasi RPH yang telah dibuat dan akan dirakamkan.

_____________________________________________________________________________________________

2. Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

A. Latihan amali 1

a. Rancangkan satu RPH bahasa Melayu sekolah rendah yang menggabungkan teknologi atas talian  dan luar talian

 

B. Latihan amali 2.

a. Anda dikehendaki membuat simulasi RPH yang telah dibuat dan akan dirakamkan.