Tajuk  9

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman

  • Prosedur pengeditan
  • Prinsip pengeditan
  • Melaksanakan pengeditan
  • Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.

Pengenalan
Pengeditan bahan pengajaran atas talian bermaksud menggunakan perisian yang terdapat dalam internet untuk mengedit bahan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai perisian percuma dalam internet yang membolehkan guru-guru untuk membina dan mengedit bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.

Prosedur pengeditan
i. Mengetahui URL perisian pengeditan
• Tempat pengeditan bahan boleh dijalankan
ii. Mendaftar terlebih dahulu
• Sebagai menerima terma dan syarat syarikat pengendali perisian
iii. Memilih bahan yang sesuai
• Mendapatkan bahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam perisian atas talian
iv. Mengedit bahan atas talian
• Memulakan pengeditan bahan atas talian


Prinsip pengeditan bahan atas talian
i. Mahir menggunakan perisian

ii. Melakukan proses pengeditan atas talian

iii. Mengedit bahan yang dibina sendiri

iv. Mengedit untuk disesuaikan dengan kegunaan sendiri

iv. Tidak melanggar terma dan syarat perisian
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latihan amali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amali

1: Membuat brosur

1. Perisian atas talian untuk membuat brosur:

https://www.mybrochuremaker.com/

a. bahan hasilan

b. RPH

 

Amali 2: Membuat newsletter

2. Perisian atas talian untuk membuat newsletter

https://docs.google.com/

a. bahan hasilan

b. RPH

 

Amali 3: Membuat kad pengumuman

3. Perisian atas talian untuk membuat kad pengumuman

https://www.mescards.com/

a. bahan hasilan

b. RPH