TAJUK 2

Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

  • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
  • Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

  •  Cari maklumat tentang beberapa enjin pencari utama seperti Google, Yahoo, Ask.com dan sebagainya
  • Bagaimanakah menggunakan enjin pencari bahan dalam p&p Bahasa Melayu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bahan Video

1. Bunyi-bunyi binatang

2. Bunyi-bunyi kenderaan

3. Bunyi-bunyi alam

4. Lagu-lagu Melayu

____________________________________________________________________________________________________________________________________

BAHAN-BAHAN VIDEO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cari bahan dalam bentuk teks, video, audio dan simpan dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa dan zipkan fail atau folder dan muat naik ke dalam laman web anda

Folder kemahiran lisan

Folder kemahiran membaca

Folder kemahiran menulis