Simulasi P&P Atas Talian

21/02/2012 11:31

Simulasi akan dijalankan pada hari Khamis (23.2.2012) di bilik BP2-4. Semua pelajar guru diminta membawa komputer dan broadband. Ketua kelas hendaklah membuat persiapan untuk rakaman video supaya tidak timbul masalah seperti dulu. Kumpulan yang akan membuat simulasi ialag kumpulan 3 dan 10.