Kata Penyambung Ayat

1. Kata Penyambung Ayat
• Terbahagi kepada 2 jenis :

a Kata Hubung Gabungan
- Perkataan yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang sama tara seperti atau, sambil, serta.
Contoh:
 Kami akan pulang ke kampung pada hari ini atau esok
 Kakak memandu kereta sambil mendengar radio

2. Kata Hubung Pancangan

Terbahagi kepada:

(i) Kata hubung pancangan relatif

(ii) Kata Hubung Pancangan Komplemen

(iii) Kata Hubung Pancangan Keterangan

 

Teruskan...