Tajuk 13

Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

  • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
  • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
  • Memanipulasi animasi dalam persembahan

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Amali 1.

1. Tunjukkan bagaimana anda mendapatkan animasi daripada internet.

2. Cari dan kumpul animasi percuma yang boleh didapati daripada internet dalam satu atau beberapa folder

3. Masukkan dalam CD-ROM dan hantar kepada saya

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Amali 2:

1. Dengan menggunakan animasi-animasi yang telah dikumpulkan semasa amali 1,  buat satu BBM untuk mengajar Bahasa Melayu sekolah rendah. Anda boleh menggunakan MS Power Point atau perisian lain yang sesuai

 

Contoh BBM menggunakan Power Point

SAJAK NARASI.ppsx (351 kB)